todaywestand

זרוע לובינג אקטיבית הפועלת בכנסת ומחוצה לה במטרה לרסן את השפעתם של תאגידים רב-לאומיים ולוביסטים מטעמם על אמצעי תקשורת, רגולטורים ועסקים מקומיים ולהגן על ערכי הפרטיות, חופש הביטוי והאוטונמיה של אזרחי מדינת ישראל במרחבים המקוונים.
todaywestand פועלת במישרין ובעקיפין, באופן גלוי ובמחשכים, בשטח, בדיגיטל ובמרחבים תודעתיים, בכדי לשנות את התפיסה הציבורית, התקשורתית והרגולטורית אודות תאגידים מבוססי רוע. מאז היווסדה ב-2017 נתפסת tws כאיימתם של תאגידים כמו פייסבוק ובזכות פועלה תאגידים אלה עברו וממשיכים לעבור תהפוכות פנימיות וחיצוניות עמוקות.
tws היא חלק מזרועות האקטיביזם של קבוצת ה-MIZBALA והיא נתמכת, ממומנת ומכוונת באופן פרטי על ידה. אם אתם עסק או אדם פרטי שנפגע כתוצאה מביריונות של תאגיד רב-לאומי שפועל בישראל, ל-tws יש את היכולות והניסיון לסייע לכם בצורה אפקטיבית וללא כל תמורה. שלחו מייל מפורט של הסיפור שלכם בצירוף פרטי יצירת קשר.
contact @todaywestand.com